Tyrolka

Od początku września 2011 roku w ANICROSS działa kolejka linowa "Tyrolka" Początkowo była to jedna trasa o długości przejazdu 160m. Obecnie została zainstalowana druga trasa o długości 100mb., co dodatkowo podniosło atrakcyjność tego obiektu rekreacyjnego. Kolejka wykonana została zgodnie z obowiazującymi w tym względzie normami i przepisami przez firmę zajmującą się m.innymi budową parków linowych. Wyposażenie stanowi sprzęt firmy Petzl, a obsługa posiada odpowiednie przeszkolenie.  Jest to jeden z elementów  powstałego w ANICROSS parku linowego. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z "TYROLKI"
 
 1. Z "Tyrolki" mogą korzystać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2.  Możliwość korzystania z "Tyrolki" mają osoby, których waga ciała nie przekracza 100 kg.
 3. Korzystanie z "Tyrolki" odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta i należy mieć świadomość, że nawet rekreacyjne uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportu, niesie ze sobą ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 4. Zjazd tyrolski przygotowany jest dla osób o wzroście nie mniejszym niż 160cm. Osoby niższe mogą mieć problem z wpięciem się w system asekuracyjny.
 5. Korzystanie ze zjazdu tyrolskiego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa, przejściu przeszkolenia przez obsługę zjazdu, podpisaniu oświadczenia akceptującego regulamin, i opłaceniu usługi.
 6. Dla osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obowiązuje całkowity zakaz korzystania z "Tyrolki".
 7. Ze zjazdu nie powinny również korzystać osoby z chorobami wyłączającymi ich z tego rodzaju aktywności ruchowej.
 8. Na rozpoczęcie zjazdu musi wyrazić zgodę osoba obsługująca zjazd.
 9. Wpięcia do liny zjazdowej, przepięcia na platformie lub opuszczenia na linie z platformy dokonuje osoba obsługująca zjazd.
 10. Personel parku liowego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w parku.

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY ZJEŹDZIE TYROLSKIM

 1. Osoby, które chcą korzystać z "Tyrolki" muszą otrzymać od bsługi parku sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości i umożliwiający zjazd (uprząż z lonżami i karabinkami, bloczek do zjazdu, kask na głowę).
 2. Sprzęt asekuracyjny zakładany jest Klientowi przez instruktora.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszcza się do żadnych zmian przy nim.
 4. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych Klientów.
 5. Osoby noszące długie włosy powinny je upiąć i schować pod kask, tak aby podczas zjazdu nie wkręciły się w bloczek lub inne elementy parku.
 6. Karabinki należy wpinać w liny asekuracyjne zamkami w przeciwne strony a po każdym wpięciu należy sprawdzić czy zamki zostały poprawnie zamknięte. Przy karabinkach skręcanych, po każdym wpięciu należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.
 7. Do liny zjazdowej urządzenia asekuracyjne wpinamy tak, aby jako pierwszy po linie przemieszczał się bloczek, a za nim karabinek.
 8. Podczas zjazdu należy oburącz trzymać się linki połączonej z bloczkiem. Nie można chwytać dłońmi za bloczek i linę stalową, gdyż grozi to poważnym urazem.
 9. Jedyną dopuszczalną pozycją podczas zjazdu jest pozycja siedząca.
 10. Podczas dojeżdżania do końca zjazdu należy ugiąć nogi w kolanach, nie wyciągać rąk przd siebie, co pozwoli na zamortyzowanie ewentualnego uderzenia o materac.
 11. W przypadku, gdy po dojechaniu do podestu, nie uda się zatrzymać i zjeżdżający odjedzie spowrotem po linie, należy spokojnie w pozycji siedzącej poczekać na sholowanie do podestu przez obsługę.
 12. Tylko obsługujący "Tyrolkę" może przypiąć nas do liny zjazdowej, ewentualnie do urządzenia opuszczającego z platformy i on dokonuje opuszcenia.
 13. Podczas korzystania ze zjazdu tyrolskiego powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.
 14. Osoby znajdujące sie na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 15. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 16. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane i grozi odpowiedzialnością karną.
 17. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Parku.
 18. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
Copyrights © anicross.pl Realizacja: Intellect.pl